Stypendia i zasiłek szkolny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stypendia i zasiłek szkolny

2020-12-22

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2015 r. poz.2156 z póżn.zm),
  • Uchwała Nr XXXV/408/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Margonin
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późń. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z  2003r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ),

Miejsce składania wniosków:

  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin

Termin składania wniosków:

  • wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Wniosek może złożyć:

Czytaj więcej o: Stypendia i zasiłek szkolny