Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zespół interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

siedziba: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W MARGONINIE. ul.Powstańców Wielkopolskich 15, 64-830 Margonin

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.:

 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie;
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie
 3. Komenda Powiatowa Policji
 4. Zespół Opieki Zdrowotnej
 5. Sąd Rejonowy w Wągrowcu
 6. Pedagodzy ze szkół w Margoninie, Lipinach, Radwankach
 7. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Margoninie
 8. Komendant Straży Miejskiej w Margoninie

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zespół interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu chodzieskiego

Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu chodzieskiego

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży (ul. Ujska 47 64-800 Chodzież)- jest to dom koedukacyjny dla osób przewlekle somatycznie chorych zw względu na:

 • stan somatyczny organizmu
 • niepełnosprawność
 • upośledzenie
 • uszkodzenia organizmu

Komu przysługuje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Skierowanie do DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. 

Jak można ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej?

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu chodzieskiego

POMOC DLA OSÓB STARSZYCH: usługi opiekuńcze i dps

Usługi opiekuńcze kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Jak zwrócić się o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych?

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową).

Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług.

Zakres świadczonych usług

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: POMOC DLA OSÓB STARSZYCH: usługi opiekuńcze i dps

Tereny pracowników socjalnych

Tereny pracowników socjalnych

EDYTA JANUCHOWSKA

WIOSKI: Dębiniec, Karolinka, Klaudia, Marcinek, Młynary, Tereska, Witkowice, Zbyszewice, Żoń, Kowalewo
ULICE: Kasprowicza, Leśna, Mickiewicza, Orzeszkowej, Pogodna, Słowackiego, Tuwima, Witosa, Wybickiego, Promienista, Konopnickiej, Kochanowskiego, Reja

IZABELA NYCEK

WIOSKI: Adolfowo, Klotyldzin,Studźce, Sypniewo,
ULICE: Boczna, Broniewskiego, Gwieździsta, Kuźniowa, Nowe Miasto, Ogrodowa, Okopowa, Powstańców Wlkp., Rynek, Spacerowa, Targowa, Wąska, Żeromskiego, Kościuszki.

Honorata Binert

WIOSKI: Bugaj, Margońska Wieś, Próchnowo, Sułaszewo,
ULICE: Kościelna, Paderewskiego, Pl.M.Suwalskiego, Polna, Spokojna, Strzelecka, Szamocińska, Szpitalna,

KATARZYNA ANDRZEJCZAK

WIOSKI: Lipiny,Lipiniec, Radwanki
ULICE: 22 Stycznia, Sosnowa, Zielona, Poznańska, Rolna, Rutki, Rzemieślnicza, Cmentarna, Budzyńska, Wybudowanie, Słoneczna.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Tereny pracowników socjalnych

Praca socjalna

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Praca socjalna