Świadczenie rodzicielskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie rodzicielskie

2020-12-22

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

  • matce
  • ojcu dziecka – 1) w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka 2) śmierci matki dziecka 3) porzucenia dziecka przez matkę
  • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia
  • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego-do ukończenia 10 roku życia
  • osobie, która przysposobiła dziecka, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego-do ukończenia 10 roku życia

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Czytaj więcej o: Świadczenie rodzicielskie