Zasiłek rodzinny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz.U z 2017 poz. 1952)

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje

Od 01.11.2015 r. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosić będzie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 wykazujemy dochody uzyskane w roku 2016.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zasiłek przysługuje:

 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka.
 3. Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2017/2018 wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł.na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł.na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jedynie rodzinie, która posiada prawo do zasiłku rodzinnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
Data utworzenia:2020-12-22
Data publikacji:2020-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:556