Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie BIP

Stanowiska

Agnieszka Nowak - Kierownik

Izabela Nycek - Pracownik socjalny

Katarzyna Bączkowska - Główny księgowy

Natalia Reinke - Referent ds świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Elwira Kończak - Referent ds administracyjno - kadrowych

Dorota Łochowicz - Koza - Referent ds świadczeń rodzinnych

Grażyna Ilska - Opiekun

Renata Komar - Opiekun

Paweł Kurnik - Kierowca

Honorata Binert - Pracownik socjalny

Paulina Kończak - Nowaczewska - Asystent Rodziny

Edyta Januchowska - Pracownik socjalny

Kinga Grossmann - Referent ds. świadczeń wychowawczych

Katarzyna Andrzejczak - Pracownik socjalny