Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie BIP

Działy organizacyjne

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia wychowawcze

Stypendia Szkolne

Fundusz Alimentacyjny

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Pracownicy Socjalni

Usługi Opiekuńcze

Administracja / pozostałe